G-Certi, zalbe i prigovori
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

Žalbe / Prigovori klijenata

Žalbe
1 ) Žalbe na rezultate sertifikacije
2 ) Žalbe na suspenzije sertifikata ili povlačenje
3 ) Žalbe na neusaglašenosti
4 ) Žalbe na troškove provere
5 ) O žalbi na odbijanje zahteva za sertifikaciju

Prigovori
1 ) Nezadovoljstvo rezultatima sertifikacije
2 ) Neispunjenost zahteva klijenta za sistem upravljanja
3 ) Nezadovoljstvo stručnošću proveravača
4 ) Kašnjenje pri izdavanju sertifikata
5 ) Pritužbe na određenog proveravača

Prijem žalbi i prigovora

1 ) Sve žalbe i prigovori se primaju pismenim putem, e-maila.
2 ) Sve neophodne mere će biti preduzete da se sačuva poverljivost informacija dobijenih tokom
prijave žalbi/prigovora.

Preduzete akcije

1 ) Prijem svih žalbi i prigovora
2 ) Donošenje predloga odluke za rešavanje, analizu uzroka, kao i korektivnih mera
3 ) Izvršenje korektivnih mera
4 ) Dokumentacija i procene o efektivnosti preduzetih korektivnih mera
5 ) Razmatranje svih predmeta na  godišnjem sastanku preispitivanja, kako bi se utvrdili trendovi i dodatne korektivne mere koje je potrebno preduzeti da bi se sprečilo ponavljanje.

Obaveštenje o preduzetim merama

Administracija obaveštava klijenta o ishodu žalbe i prigovorima pismenim putem. Pisani odgovor sadrži ishod žalbe, razlog za odluku i sve promene koje su rezultirale iz žalbe.

Obrazac za žalbu / prigovor možete preuzeti ovde ... (pdf)

Molimo Vas da pošaljete na info@gcerti.rs.

Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
  • Subota : 09:00 - 15:00
  • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
  • Adresa: Vojvode Stepe 59
  • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia