procedure sertifikacije Gcerti
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

PROCEDURA SERTIFIKACIJE GCERTI Co., Ltd

Nakon primanja Vaše prijave i izvršene uplate, pristupa se analizi termina za sertifikaciju, u skladu sa raspoloživim kompetentnim ocenjivačima. Kada to izvršimo, kontaktiraćemo Vas radi određivanja tačnog datuma prve faze ocenjivanja.

GCERTI ocenjivači se određuju na osnovu stručnosti i kompetentnosti za specifičnu oblast poslovanja. Aktivnost, sedište, veličina i složenost Vaše kompanije utiču na cenu sertifikacije.

PRVA FAZA SERTIFIKACIJE

Svrha prve faze ocenjivanja je da se utvrdi da li je preduzeće ispunilo zahteve željenog standarda, odnosno da li je definisana sva potrebna dokumentacija i da se identifikuju i prikažu svi nedostaci pre druge faze ocenjivanja.

Prva faza ocenjivanja uglavnom se sastoji od:

 • Ocene dokumetacije sistema menadžmenta kao obezbeđenja da su svi primeljivi zahtevi obrađeni,
 • Potvrde da su se svi pravno/tehnički zahtevi identifikovani i dokumentovani,
 • Poseta lokacije i planiranje druge faze ocenjivanja,
 • Procena Vaše lokacije, procesa i stanja terena,
 • Potvrde da je odgovorno osoblje pripremljeno za drugu fazu ocenjivanja.
Takođe ćemo oceniti, gde god je to moguće i gde ima dovoljno raspoloživih zapisa i:
 • Proces interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Privrženost vrhovnog rukovodstva,
 • Ciljeve kvaliteta,
 • Sve aktivnosti van same kompanije, koje su u toku ocenjivanja aktivne.
Aktivnosti za koje ima dovoljno raspoloživih zapisa na prvoj fazi, neće biti ponovo ocenjivane na drugoj fazi ocenjivanja.Nakon završetka prve faze I posete ocenjivača preduzeću, pristupa se izradi detaljnog izveštaja čiji je rok za dostavu u preduzeće 5 dana. Ukoliko je prikladno, datum druge faze ocenjivanja će biti određen na završnom sastanku.

Uglavnom se prva faza ocenjivanja održava u Vašim prostorijama. Ovo omogućava da uspostavite vezu sa ocenjivačem i može pomoći u smanjenju učestalosti neusaglašenosti za narednu fazu ocenjivanja. Ponekad, za manje i jednostavnije organizacije, prva faza ocenjivanja se može održati u našim kancelarijama.

DRUGA FAZA SERTIFIKACIJE

Na drugoj fazi će se ocenjivati Vaše preduzeće prema Vašem Sistemu menadžmenta i zahtevima za svaki primenljivi standard prema prikupljenim objektivnim zapisima kao potvrda usaglašenosti. Druga faza ocenjivanja se uglavnom sastoji od:
 • Uvodnog sastanka,
 • Posete lokacije,
 • Intervjuisanja zaposlenih,
 • Procene rezultata ocenjivanja,
 • Ispitivanja zapisa i
 • Završnog sastanka.
Gde god je moguće procesni pristup je uključen. Ocenjivanje će biti sprovedeno u odnosu na plan ocenjivanja. Dovoljan broj uzoraka obezbeđuje da su svi zahtevi obrađeni. Ovo uključuje izvođenje praćenja, merenja, izveštavanja i preispitivanja prema ključnim ciljevima (u skladu sa očekivanjima u primenljivom standardu). Trogodišnji plan ocenjivanja takođe može biti razmotren na drugoj fazi ocenjivanja. Nalazi sa ocenjivanja će biti dokumentovani u izveštaju ocenjivača. Ukoliko postoji bilo koja oblast koja je po ocenjivaču neuspešna, jedna ili više njih, može dovesti do:
 • Velikih neusaglašenosti, koje prouzrokuju totalno rušenje sistema prema zahtevima standarda. Veći broj malih neusaglašenosti prema jednom zahtevu standarda može predstavljati totalno rušenje sistema i biće posmatrano kao velika neusaglašenost. Velike neusaglašenosti moraju biti preporučene od strane vodećeg ocenjivača i ispravljene pre sertifikacije. Upravo je ovo jedan od razloga organizovanja prve faze ocenjivanja, upravo da se spreči pojava velikih neusaglašenosti.


 • Malih neusaglašenosti, koje takođe mogu biti pojedinačni propusti u nekoj oblasti Sistema menadžmenta. Male neusaglašenosti ne utiču na preporuku za odobravanje, ali moraju biti ispravljene pre izdavanja sertifikata.


 • Preporuka za poboljšavanje, vezana za postojeća stanja za koja se, sudeći po ocenjivaču, mogu naložiti razjašnjenja ili ponovno pretraživanje kako bi se poboljšao status ili efektivnost sistema menadžmenta. Oni ne utiču na preporuku za odobravanje sertifikata.
Na kraju ocenjivanja, ocenjivač će Vam ostaviti svoju preporuku za sertifikaciju. U slučaju da se ne slažete sa ovom preporukom, možete postupiti po proceduri žalbe i dalji postupak je raspoloživ na Vaš zahtev.

Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
 • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
 • Subota : 09:00 - 15:00
 • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
 • Adresa: Vojvode Stepe 59
 • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia