G-Certi, OHSAS 18001
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (zvanično "BS OHSAS 18001 : 2007") je međunarodno implementiran britanski Standard za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih. On postoji da pomogne svim vrstama organizacija da uspostave dobar sistem po pitanju bezbednosti na radu. To je široko prihvaćen i popularan sistem za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih. Organizacije širom sveta prepoznaju potrebu da kontrolišu i poboljšaju performanse zdravlja i bezbednosti i s tim u vezi sistem za upravljanje sigurnošću (OHSMS).
OHSAS 18001

Razvoj

Međunarodna mreža saradnika pod nazivom The Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) je formirana da se stvori jedinstven pristup. Grupa se sastoji od predstavnika organa nacionalnih standarda, akademskih organa, organizacija za akreditaciju, sertifikacionih tela i zaštite na radu i zdravstvenim ustanovama.

Oslanjajući se na najbolje postojeće standarde i šeme, OHSAS Projektna grupa je objavila OHSAS 18000 Serije u 1999. Serija se sastoji od dve specifikacije: 18001 koji je obezbedio zahteve za sistem upravljanja OHS i 18002 koji je dao smernice za primenu. Od 2005. godine, oko 16.000 organizacija u više od 80 zemalja su koristili OHSAS 18001 specifikacije. Do 2009. godine više od 54.000 sertifikata je izdato u 116 zemalja OHSAS ili ekvivalentnim OHSMS standardima.

Njegove pristalice tvrde da sistem zaštite zdravlja i bezbednosti za upravljanje (OHSMS) promoviše bezbednu i zdravu radnu sredinu za obezbeđivanje okvira koji pomaže organizacijama da:

  • Identifikuju i kontrolišu zdravstvene i sigurnosne rizike
  • Smanjuju potencijal za nezgode
  • Da su usaglašeni sa zakonskom regulativom
  • Unapređuju ukupne performanse.

Standardi OHSAS 18000 obezbeđuju da organizacija sa elementima efikasnog sistema upravljanja bezbednošću može biti integrisana sa drugim sistemima upravljanja i pomažu organizacijama u postizanju boljeg zdravlja i bezbednosti rada i ostvarenju ekonomskih ciljeva.

BS OHSAS 18001 precizira uslove za sistem za upravljanje OH & S da pomogne organizacijama da razviju i primene politiku i ciljeve, koji uzimaju u obzir zakonske zahteve i informacije o OH & S rizicima. To se odnosi na sve vrste i veličine organizacija i prilagođavanje različitim geografskim, kulturnim i socijalnim uslovima.

BS OHSAS 18002 daje smernice za utvrđivanje, sprovođenje ili poboljšanje sistema upravljanja koji je zasnovan na OHSAS 18001 i demonstrira uspešnu primenu OHSAS 18001.

OHSAS 18001 se može uskladiti sa postojećim ISO 9001 i ISO 14001 sistemima upravljanja. Mnoge organizacije koje su počele sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001 su dodale uslove za upravljanje životnom sredinom ISO 14001 i OHSAS 18001.

Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
  • Subota : 09:00 - 15:00
  • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
  • Adresa: Vojvode Stepe 59
  • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia