Nepristrasnost Gcerti-ja
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

1. Nepristrasnost Gcerti-ja

 1. Biti nepristrasan u postupku sertifikacije je neophodno da bi se postigao visok kvalitet usluge.
 2. Poznato je da je izvor prihoda za GCERTI njen klijent koji plaća za sertifikaciju i da je samim tim potencijalna pretnja za nepristrasnost.
 3. Da bi se dobilo i održalo poverenje, neophodno je da su odluke GCERTI-ja zasnovane na objektivnim dokazima o usaglašenosti (ili neusaglašenosti) i da njegove odluke ne utiču na druge interese ili druge stranke.

2. Upravljanje nepristrasnošću

 1. GCERTI ima maksimalnu posvećenost menadžmenta u vidu nepristrasnosti u aktivnostima za sertifikaciju sistema menadžmenta. GCERTI je objavio javno dostupnu izjavu da razume značaj nepristrasnosti u obavljanju delatnosti sertifikacije sistema menadžmenta i osigurava objektivnost svojih aktivnosti za sertifikaciju sistema menadžmenta.
 2. GCERTI će identifikovati, analizirati i dokumentovati mogućnosti za sukob interesa koji proističu iz pružanja usluge sertifikacije, uključujući bilo kakve sukobe koji proizilaze iz njegovih odnosa. Međutim, ako postoji odnos koji stvara opasnost za pojavu nepristrasnosti, sertifikaciono telo će dokumentovati i biti u stanju da pokaže kako se eliminiše ili smanjuju takve pretnje. Demonstracije će obuhvatiti sve potencijalne izvore sukoba interesa koji su identifikovani, bilo da one nastaju unutar GCERTI ili od aktivnosti drugih lica, organa ili organizacija. (Odnos koji ugrožava nepristrasnost sertifikacionog tela može biti zasnovan na vlasništvu, upravljanju, osoblju, zajedničkim resursima, finansijama, ugovorima, marketingom ili drugim podsticajima za upućivanje novih klijenata,itd… )
 3. Kada odnos predstavlja neprihvatljivu pretnju nepristrasnosti, onda se usluga serifikacije neće ispuniti.
 4. GCERTI neće sertifikovati drugo sertifikaciono telo za svoje aktivnosti sertifikacije sistema menadžmenta.
 5. GCERTI i bilo koji deo istog pravnog lica neće nuditi ili obezbeđivati konsultantske usluge za menadžment sisteme.
 6. GCERTI i bilo koji deo istog pravnog lica neće nuditi ili obezbeđivati interne provere svojim sertifikovanim klijentima. GCERTI neće sertifikovati sistem upravljanja u kome je pružena i organizovana usluga interne provere u roku od dve godine nakon završetka interne provere.
 7. GCERTI ne sertifikuje sistem upravljanja na kojem je klijent dobio konsultacije ili interne provere, gde odnos između konsultantske organizacije i tela za sertifikaciju predstavlja neprihvatljivu pretnju nepristrasnosti tela za sertifikaciju.
  (Potrebno je da istekne najmanje dve godine nakon završetka konsultantskih usluga sistema za upravljanje što predstavlja jedan od načina da se smanji opasnost na prihvatljiv nivo.)
 8. GCERTI neće organizovati provere u konsultantskoj organizaciji sistema upravljanja, jer to predstavlja neprihvatljivu pretnju nepristrasnosti za GCERTI. Ovo se ne odnosi na pojedince koji na osnovu Ugovora rade kao proveravači sistema menadžmenta.
 9. Aktivnosti GCERTIja se neće nuditi kao povezane aktivnosti sa aktivnostima jedne organizacije koja pruža konsultantske usluge sistema menadžmenta. GCERTI će preduzeti mere da ispravi neodgovarajuće tvrdnje one konsultantske organizacije koja navodi ili podrazumeva da će sertifikacija biti jednostavnija, lakša, brža i jeftinija ako se koristi sertifikaciono telo.
 10. Kako bi se osiguralo da ne postoji sukob interesa, zaposleni koji su pružili konsultantske usluge sistema upravljanja, uključujući i one koji spadaju u menadžerske sposobnosti, neće se koristiti od strane sertifikacionog tela da učestvuju u proverama posebno ako su bili uključeni u sistem za upravljanje pružajući uslugu konsaltinga. Taj proces je moguć u roku od dve godine nakon završetka konsultantskih usluga.
 11. GCERTI će preduzeti sve mere da odgovori na pretnje po pitanju nepristrasnosti koje proističu iz postupaka drugih lica, organa ili organizacija.
 12. Svo osoblje GCERTI-ja, bilo zaposleni ili spoljni saradnici ili komitenti koji bi mogli da utiču na aktivnosti sertifikacije, postupaće nepristrasno i neće dozvoliti komercijalni, finansijski ili drugi momenat u cilju ne narušavanja nepristrasnosti.
 13. GCERTI će zahtevati da zaposleni ili spoljni saradnici prijave bilo koju situaciju koja ih ili GCERTI može predstavljati kroz sukob interesa.
G-Certi, For top results
Metal Matik doo, Beocin

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
 • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
 • Subota : 09:00 - 15:00
 • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
 • Adresa: Vojvode Stepe 59
 • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia