G-Certi, koriscenje logoa
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

Korišćenje logoa

Sertifikovani klijenti mogu koristiti sertifikovani logotip u skladu sa Sistemom upravljanja G-CERTIja. Klijenti moraju poštovati pravila vezana za sertifikaciju.

Dozvoljeni period

- Sertifikovani klijent može koristiti logotip čim dobije sertifikat.

Ograničenja u korišćenju logotipa

- Sertifikacioni logotip znači da je rad sertifikacionog tela registrovan od strane akreditovanih organizacija i da je njegova upotreba mora biti striktno ograničena.
- Logotipi se mogu koristiti na kancelarijskim, reklamnim, promotivnim materijalima, zastavama, vozilima i radnim uniformama, ali ne i na proizvodima koji ne ulaze u oblast sertifikacije.
- Logotip se ne sme koristiti direkno na proizvodima ili na pakovanjima proizvoda.
Logotip takođe ne sme da se koristi u cilju pokazivanja da je proizvod usaglašen, ali se može koristiti na pakovanjima za transport proizvoda.

Prema: ISO/IEC 17030

- Oznaka ne sme da se koristi na osnovu izveštaja laboratorijskih ispitivanja i izveštaja o etaloniranju.
- Smernice o korišćenju logotipa i pravilne upotrebe logotipa od strane klijenta moraju biti priložene u Ugovoru.
- Logotip ili fraza koja se dobijaju sertifikacijom mogu se koristiti. (Npr: preduzeće sertifikovano u skladu sa ISO 9001)
- G-CERTI logotip se može samostalno koristiti, ali logotip od akreditacionog tela ACCREDIA (Italijansko nacionalno telo za akreditaciju) se ne može samostalno koristiti, već isključivo zajedno sa G-CERTI logotipom.

 

Na proizvodima

Na većim pakovanjima, npr. za transport proizvoda

Na flajerima, npr. za reklamiranje

Korišćenje logotipa

Bez izjave

Nije dozvoljeno

Nije dozvoljeno

Dozvoljeno

Sa izjavom

Nije dozvoljeno

Dozvoljeno

Dozvoljeno

G certi

- Ovo podrazumeva jasnu izjavu da " (Ovaj proizvod) je proizveden u postrojenju čiji QMS / EMS sistem je sertifikovan u skladu sa ISO 9001/14001 ".

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja u vezi sa korišćenjem logotipa, slobodno nas kontaktirajte.

Metal Matik doo, Beocin
  • Upotreba logotipa od strane Klijenata
     


Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
  • Subota : 09:00 - 15:00
  • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
  • Adresa: Vojvode Stepe 59
  • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia