G-Certi, ISO 9001
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

ISO 9001

Standard

Broj sertifikata u 2013.

Broj sertifikata u 2012.

Rast

Rast u %

ISO 9001

1,129,446

1,096,987

32,459

3%

ISO 14001

301,647

284,654

16,993

6%

ISO 5001

4,826

2,236

2,590

116%

ISO 27001

22,293

19,620

2,673

14%

ISO 22000

26,847

23,278

3,569

15%

ISO/TS 16949

53,723

50,071

3,652

7%

ISO 13485

25,666

22,317

3,349

15%

Total

1,564,448

1,499,163

62,285

4%

Glavni trendovi

2013 izdanje ISO publikacije još jednom pokazuje sveobuhvatni rast za svih sedam standarda ISO sistema upravljanja koji su obuhvaćeni istraživanjem sa povećanjem 4% u broju izdatih sertifikata širom sveta. Tri sektora pokazuju stalni rast, posebno upravljanje sigurnosti informacija (ISO / IEC 27001) i upravljanje hranom (ISO 22000), odnosno zdrav rast 14% i 15%, dok je sektor za upravljanje medicinskim uređajima ( ISO 13485) na sličan način pokazao porast od 15%. Upadljivo, SAD najviše izdatih sertifikata ima za medicinske uređaje, koji tvrde značajan udeo na tržištu - 60%. ISO 9001, vodeći standard za upravljanje kvalitetom, nastavlja da pokazuje veoma značajan rast (3%), dok ISO 14001 za upravljanje zaštitom životne sredine registruje 6 %, pad 3 % na 2012. Godinu. Uprkos skromnom napretku, međutim, ISO 9001 je i dalje popularan sa povećanom udelom u 187 zemalja.

U usponu, ISO 16949 za automobilski sektor beleži stabilan rast od 7% , dok je upravljanje energijom ISO 50001 još uvek u velikoj potražnji uprkos svom impresivnom rastu u 2012. godini, sa jakom progresijom od 116%. Kao i u prošlosti, tržište za ovaj sektor u velikoj meri dominira u Evropi , uglavnom u Nemačkoj.

Metal Matik doo, Beocin

Observacije

Azijsko tržište i dalje prednjači, kojim dominira Kina i, u manjoj meri, Japan, dok je Evropa druga, na čelu sa pretežno Italijom i Nemačkom. Kao najveća ekonomija Azije, Kina ostaje verna utvrđenim standardima sistema menadžmenta, na vrhu sa brojem izdatih sertifikata ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 i ISO / TS 16949. Sertifikati za automobilsku industriju prema standardu ISO / TS 16949 ukazuju da Azija ima preko 60% izdatih sertifikata, što je odraz zdravog tržišta u regionu za automobilske delove. Slično tome, standard ISO / IEC 27001 beleži porast i u Japanu i Indiji, novom tehnološkom gigantu. Naglašavajući svetsku brigu za životnu sredinu, ISO 14001 za upravljanje zaštitom životne sredine beleži rast od 20% u nekoliko regiona. Isto tako obećavajuće, ISO 22000 za upravljanje hranom pokazao je dobre rezultate u svim regionima, sa izuzetnom stopom rasta od 17% u Evropi.

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015 daje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom. Sertifikacija standarda se koristi u globalnim lancima snabdevanja da pruži dokaze o sposobnosti dobavljača da zadovolji zahteve kvaliteta i unapređenja zadovoljstva kupaca u odnosima dobavljač - kupac. Do kraja decembra 2013. godine, najmanje 1 129 446 sertifikata je izdato u 187 zemalja i privreda, tri više nego u prethodnoj godini. Model 2013 ukazuje na ukupno povećanje od 3% (+32 459 ) u odnosu na 2012. Prve tri zemlje za ukupan broj izdatih sertifikata su Kina, Italija i Nemačka, dok su prva tri za rast broja sertifikata u 2013. godini bili Italija, Indija i SAD.

Metal Matik doo, Beocin

ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015, koji daje zahteve za sistem upravljanja zaštitom životne sredine, zadržava svoj globalni značaj za organizacije koje žele da rade na ekološki održiv način. Do kraja decembra 2013. godine, najmanje 301 647 organizacija su zabeležile rast od 6% (+16 993 ), četiri više nego u prethodnoj godini. Prve tri zemlje za ukupan broj izdatih sertifikata su Kina, Italija i Japan, dok su prve tri za rast broja sertifikata u 2013. godini bile Kina, Italija i Indija.

Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
  • Subota : 09:00 - 15:00
  • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
  • Adresa: Vojvode Stepe 59
  • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia