G-Certi, ISO 22000
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

ISO 22000

Bezbednost hrane je povezana sa prisustvom opasnosti u hrani. Pošto se opasnost može javiti u bilo kojoj fazi u lancu ishrane neophodno je da se sprovodi adekvatna kontrola.

ISO 22000 međunarodni standard određuje zahteve za sistem upravljanja bezbednošću hrane koja uključuje sledeće elemente:

  • Interaktivna komunikacija
  • Sistem za upravljanje
  • Preduslovni programi
  • HACCP principi.
Kritički prikazi gore navedenih elemenata su sprovedeni od strane mnogih naučnika. Komunikacija duž lanca ishrane je od suštinske važnosti da se osigura da su sve relevantne opasnosti za bezbednost proizvoda identifikovane i adekvatno kontrolisane na svakom koraku u lancu ishrane. To podrazumeva komunikaciju između organizacija uzvodno i nizvodno u lancu ishrane. Komunikacija sa klijentima i identifikacija opasnosti i kontrolnih mera će pomoći u razjašnjenju zahteva kupaca i dobavljača.

Priznanje uloge organizacije i pozicije u lancu ishrane je od suštinske važnosti da se osigura efikasna interaktivna komunikacija u lancu u cilju ostvarivanja bezbednih proizvoda do krajnjeg potrošača.
ISO 22000

Bezbednost hrane

Najefikasniji sistem bezbednosti hrane je uspostavljen, upravlja i ažurira se u okviru strukturiranog sistema upravljanja i uključen je u ukupnim aktivnostima upravljanja organizacije. Ovo obezbeđuje maksimalnu korist za organizaciju i zainteresovane strane. ISO 22000 je usaglašen sa standardom ISO 9001, kako bi se povećala kompatibilnost dva standarda.

ISO 22000 može biti nezavisno primenjivan od drugih standarda sistema upravljanja ili integrisan sa postojećim zahtevima sistema menadžmenta.
ISO 22000 integriše principe Analize opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP) sistema i aplikacija razvijenih od strane Codex Alimentarius Komisije. Pomoću proverenih zahteva, on kombinuje HACCP plan sa Preduslovnim programima. Analiza rizika je ključ za efikasan sistem upravljanja bezbednošću hrane. ISO 22000 zahteva da se sve opasnosti koje se mogu očekivati u lancu ishrane, uključujući i opasnosti koje mogu biti u vezi sa vrstom procesa i objekata koji se koriste, identifikuju i procene.
Tokom analize rizika, organizacija određuje strategiju koja se koristi da obezbedi kontrolu opasnosti kombinovanjem preduslovnih programa i HACCP plana.

ISO razvija dodatne standarde koji se odnose na ISO 22000.

U 2004. godini, Evropska kancelarija za obrt, transakcije i mala i srednja preduzeća za standardizaciju je ustanovila da je standard pogodan samo za velike kompanije i da mala prehrambena preduzeća neće moći da traže tako visok standard zbog nedostatka sredstava. Agencija predlaže da se stvori alternativa za mali biznis kako bi se postigao isti cilj. EFSA sada pravi svoje napore na propisima koji će biti prilagodljivi za mala i srednja preduzeća u lancu snabdevanja hranom
ISO 22000
Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
  • Subota : 09:00 - 15:00
  • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
  • Adresa: Vojvode Stepe 59
  • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia