G-Certi, ISO 10002
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

ISO 10002

Standard se primenjuje kao dopuna ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) kroz seriju smernica za postupanje sa prigovorima klijenata (CSCS ili (CS) 2). Ova porodica se sastoji od tri standarda, numerisana ISO 10001, 2 i 3. za razliku od uzajamno ekskluzivnih i sada zastarelih ISO 9001/2/3: 1994, ISO 10001/2/3. Ideja, koja je prvobitno došla iz Komiteta za politiku potrošača (COPOLCO) Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), je da ponudi savete kompanijama na razvoju zadovoljstva kupaca i kodeksa ponašanja (ISO 10001), kao i rukovanja proizvodima –vezano za prigovore interno (ISO 10002) i eksterno (ISO 10003).

ISO 10002 : Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama je trenutni sistem menadžmenta kvalitetom koji je pušten od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju i fokusira se pojedinačno na obradu prigovora od strane kupaca. Standard nudi rešenje da organizacija u slučajevima kada kupac nije zadovoljan nekim proizvodom ili uslugom – da smernice za rešavanje prigovora na način koji daje optimalne rezultate i za organizaciju i za kupca.

ISO 10002 : 2014 je dovoljno kompletan za samostalnu realizaciju, ili uz podršku drugih alata za upravljanje kvalitetom i zadovoljstvom kupaca, uključujući upravljanje odnosima sa klijentima i Six Sigma. Standard daje potpunu smernicu - uključujući principe, pitanja za razmatranje i strukturne aspekte - za upravljanje ukupnim procesom prigovora, sa brojnim listama i praktičnim primerima.

Ciljevi i sadržaj

Ciljevi:
 • Postaviti metodu za merenje zadovoljstva klijenata,
 • Izraditi plan za merenje zadovoljstva klijenata,
 • Sprovesti merenje zadovoljstva klijenata korišćenjem internih i eksternih pristupa i
 • Koristite rezultate od merenja da se odrede prioriteti i fokusira na promenu i / ili poboljšanje.
Sadržaj
 • Definisanje zadovoljstva klijenta
 • Prednosti upravljanja odnosa sa klijentom
 • Postavljanje jasnih ciljeva za merenje
 • Definisanje metoda merenja zadovoljstva klijenta
 • Indikatori zadovoljstva klijenta
 • Istraživanje klijenata
 • Tumačenje i korišćenje rezultata
 • Planiranje pristupa za merenje zadovoljstva klijenta.
Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
 • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
 • Subota : 09:00 - 15:00
 • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
 • Adresa: Vojvode Stepe 59
 • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia