G-Certi, business training
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

Interni proveravač

 • ISO 9001 i ISO 14001 kurs za internog proveravača.
 • Razumevanje potreba interne provere ISO 9001 i 14001
 • Kontinuirano poboljšanje i unapređenje ISO 9001 i 14001
 • Efikasno sprovođenje provere i sprovođenje korektivnih mera

 

Kurs za internog proveravača

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 13485

ISO/IEC 27001:2005

ISO 22000:2005

OHSAS 18001:2007

Metal Matik doo, Beocin

Kurs za ISO 9001:2015-u trajanju od 3 dana

Ciljevi:

 • Pojam, koncept i smernice u vezi sa definicijama menadžmenta kvalitetom
 •  Razumeti svrhu ISO 9000 serije
 • Razumeti zahteve ISO 9001 : 2015 standarda
 • Razumeti 7 principa menadžmenta kvaliteta
 • Definicije , pojmovi i smernice ISO 19011: 2002
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Revizija zahteva
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri

Kurs za ISO 14001:2015-u trajanju od 3 dana

Ciljevi:

 • Razumeti zahteve ISO 14001 : 2015 standarda
 • Razumeti zahteve standarda ISO 14001 : 2015 standarda
 • Tumačenje klauzule ISO 14001 : 2015
 • Definicije , pojmovi i smernice ISO 19011: 2002
 • Razumeti značaj i prednosti jednog sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Revizija zahteva
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri
Metal Matik doo, Beocin

Kurs za ISO 13485 -u trajanju od 3 dana

 • Pojam, koncept i smernice
 • Razumeti svrhu ISO 13485 seriji
 • Razumeti zahteve standarda ISO 13485
 • Definicije , pojmovi i smernice ISO 19011: 2002
 • Razumeti 8 principa za zahteve standarda za medicinske uređaje
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri

Kurs za ISO 27001 -u trajanju od 3 dana

 • Pojam, concept i smernice
 • Razumeti svrhu ISO 27001 serije standarda
 • Razumeti zahteve standarda ISO 27001
 • Definicije , pojmovi i smernice ISO 19011: 2002
 • Razumeti 7 OECD principa
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri
Metal Matik doo, Beocin

Kurs za ISO 22000 -u trajanju od 3 dana

 • Pojam, concept i smernice
 • Razumeti svrhu ISO 22000 serije standarda
 •  Razumeti zahteve standarda ISO 22000
 • Definicije , pojmovi i smernice ISO 19011: 2002
 • Razumeti povezanost ISO 22000 i HACCP sistema
 • Razumeti osnovne korake koje organizacija treba da preduzme za implementaciju ISO 22000
 • Prepoznajte sposobnost da integrišete ISO 22000 sa drugim sistemima upravljanja

Kurs za OHSAS 18001 -u trajanju od 3 dana

 • Razumeti osnovne koncepte BS OHSAS 18001 : 2007
 • Razumeti terminologiju sistema upravljanja OHSAS
 • Istražite nameru i tumačenje pojedinih odredbi BS OHSAS 18001 : 2007
 • Definicije , pojmovi i smernice ISO 19011: 2002
 • Steknite osnovno razumevanje o tome kako se sistem za upravljanje BZR može integrisati u postojeće sisteme upravljanja životnom sredinom
 • Pojam, koncept i smernice
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri
Metal Matik doo, Beocin

Ko treba da pohađa kurseve:

 • Pojedinci zainteresovani za vođenje, upravljanje  i primenu sistema
 • Članovi tima za implementaciju sistema
 • Menadžeri kontrole kvaliteta
business training 002
Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
 • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
 • Subota : 09:00 - 15:00
 • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
 • Adresa: Vojvode Stepe 59
 • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia