G-Certi, business training
senka

• G-Certi System Service •

G-certi pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, u svom spektru usluga, pored sertifikacije, Gcerti organizuje obuke.

Metal Matik doo, Beocin

Eksterni proveravač

Obuka za Vodećeg proveravača

 • Gcerti nudi niz usluga i programa obuke.
 • Kursevi i seminari su dizajnirani da se uklope u vremenski okvir i budžet klijenta.
 • Iskusno i kvalifikovano stručno osoblje će isporučiti obuku u skladu sa identifikovanih potreba za obukom.
 • Kursevi i seminari su dostupni kao javna ili in-house obuka.
 • G- certi programi obuke su sveobuhvatni i isplativi.

 

Kurs za vodećeg proveravača

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 13485

ISO/IEC 27001:2013

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

Metal Matik doo, Beocin

Kurs za ISO 9001:2015-u trajanju od 4 dana

Ciljevi:

 • Pojam, koncept i smernice u vezi sa definicijama menadžmenta kvalitetom
 • Razumeti svrhu ISO 9000 serije
 • Razumeti zahteve ISO 9001 : 2015 standarda
 • Razumeti 7 principa menadžmenta kvaliteta
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Revizija zahteva
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri

Kurs za ISO 14001:2015-u trajanju od 4 dana

Ciljevi:

 • Razumeti zahteve ISO 14001 : 2015 standarda
 • Tumačenje klauzule ISO 14001 : 2015
 • Razumeti značaj i prednosti jednog sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Revizija zahteva
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri
Metal Matik doo, Beocin

Kurs za ISO 13485 -u trajanju od 4 dana

 • Pojam, koncept i smernice
 • Razumeti svrhu ISO 13485 serije
 • Razumeti zahteve standarda ISO 13485
 • Razumeti 8 principa za zahteve standarda za medicinske uređaje
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri

Kurs za ISO 27001 -u trajanju od 4 dana

 • Pojam, koncept i smernice
 • Razumeti svrhu ISO 27001 serije standarda
 •  Razumeti zahteve standarda ISO 27001
 • Razumeti 7 OECD principa
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri
Metal Matik doo, Beocin

Kurs za ISO 22000 -u trajanju od 4 dana

 • Pojam, koncept i smernice
 • Razumeti svrhu ISO 22000 serije standarda
 • Razumeti zahteve standarda ISO 22000
 • Razumeti povezanost ISO 22000 i HACCP sistema
 • Razumeti osnovne korake koje organizacija treba da preduzme za implementaciju ISO 22000
 • Prepoznajte sposobnost da integrišete ISO 22000 : 2005 sa drugim sistemima upravljanja

Kurs za OHSAS 18001 -u trajanju od 4 dana

 • Razumeti osnovne koncepte BS OHSAS 18001 : 2007
 • Razumeti terminologiju sistema upravljanja OHSAS
 • Istražiti nameru i tumačenje pojedinih odredbi BS OHSAS 18001 : 2007
 • Steći osnovno razumevanje o tome kako se sistem za upravljanje BZR može integrisati u postojeće sisteme upravljanja životnom sredinom
 • Pojam, koncept i smernice
 • Razumevanje procesnog pristupa
 • Kako prepoznati neusaglašenosti
 • Svrha i sadržaj izveštaja o proveri
Metal Matik doo, Beocin

Ko treba da pohađa kurseve:

 • Svaki pojedinac  čije radno mesto zahteva znanje i razumevanje ISO  standarda
 • Profesionalci / konsultanti
 • Direktori
 • Predstavnici rukovodstva
 • Inženjeri
 • Supervizori
 • Akreditovani proveravači
business training 002
Metal Matik doo, Beocin

logo

G certi je sertifikaciono telo koji poseduje međunarodne akreditacije.

Navigation
Radno vreme
 • Ponedeljak - Petak : 08:00 - 18:00
 • Subota : 09:00 - 15:00
 • Nedelja: Ne radimo
G-Certi info
 • Adresa: Vojvode Stepe 59
 • Telefon: +381 21 301 45 66
All rights reserved © 2016 G Certi
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia